Anıl Saraç
Hizmetlerim

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 

Eğitim Danışmanlığı hizmeti kapsamında okul ya da dershanelerle bir öğretim yılı süresince marka ortaklığı yapıyoruz. Bu başlık altında yer alan başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

•Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi


•Kurumun üst düzey yöneticilerine danışmanlık


•Kurumsal vizyonun gözden geçirilmesi ve ihtiyaç durumunda yeniden oluşturulması


•Yıl boyunca veli ve öğrenci memnuniyet düzeylerinin izlenmesi


•Okul yönetimince talep edilen konularda kurum içi araştırmalar


•Öğrenci alım süreçlerinin izlenmesi ve kayıtlarda görevli personele eğitim verilmesi


•Veliye yönelik eğitim ve konferansların planlanması


•Öğretmen alım sürecinin incelenmesi ve iyileştirilmesi


•Öğretmen performans değerlendirmesi


•İhtiyaç duyulan konularda yönetici ve öğretmenlere eğitimler.

 

  • Anaokullarına Veli Toplantıları ve Seminerler

 

  • Anaokullarına Pedagojik Hizmetler

  • Eğitim, Seminer ve Konferans Hizmetleri

 

  • Holding ve Şirketlere Kurumsal Danışmanlık

 

  • Kurum ve Kuruluşlara Aile ve Çocuklarla İlgili seminerler

 

  • Medyaya (TV, Basın) Pedagojik Danışmanlık

 

  • Gazete Ve Dergilerde Makale Ve Röpartaj

Ana Sayfa | Hakkımda | Hizmetlerim | Makalelerim | Basın | Uzmana Sorun | İletişim

Tüm Hakları Saklıdır © ANIL SARAÇ - Çocuk, Ergen, Evlilik & Cinsel Danışman , 2021

www.anilsarac.com

Designed by Invest Grup